Detaljplan antagen för Stadsparkshusen

Den 4 Maj 2022 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Stadsparkshusen (jur. Kiosken 1) vilka är vackert beläget som entré för stadsparken och ramar in Trelleborgs stortorg. Det innebär flertalet nya bostäder och möjlighet för service och restauranger med uteserveringar. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena och detaljplanen vinner laga kraft.

Inkluderande miljö

Nu fortsätter Alsingevallen utveckla ett modernt, stadsmässigt projekt i hjärtat av Trelleborg i form av ett tiovåningshus och ett sexvåningshus med Stadsparken och Stortorget som närmsta granne. Platsen ska erbjuda allt ifrån yteffektiva bostäder med slående utsikt till kommersiella lokaler i bottenplan med uteserveringar och gallerikänsla.

Arbetet med husen kan nu äntligen fortsätta och en ny modern del av staden kan växa fram. Nu har vi tagit ännu ett viktigt steg i projektet Stadsparkshusen. Målsättningen är att öppna upp för fler människor och ta tillvara på Stortorgets unika historiska värden och enastående natur i Stadsparken. Vi vill skapa en socialt och fysiskt inkluderande miljö som är tillgänglig, aktiv, inbjudande och bidrar till en tryggare och mer levande stadsmiljö, säger Bengt Nilsson, Alsingevallen

Tidlöst uttryck

I stolt samarbete med Arkitektlaget Skåne utvecklas också Stadsparksentrén och en ny mötesplats skapas i alla riktningar kring husen. Här planeras två byggnader där historia och kultur möter urban design och funktion.

Stor omsorg har lagts på exteriör kvalitet och material som är noga utvalda för att åldras vackert. Tidlös fasad i rött klassiskt tegel och detaljer som är typiska för Trelleborg binder samman Stadsparkshusen med grannhusen i Kv. Bävern. Stadsparkshusen blir ett välkommet bidrag till Trelleborg city med något att erbjuda för alla, säger Arne Jönsson, ansvarig arkitekt, Arkitektlaget Skåne